Мнения

Съвместна инициатива на две министерства представиха в МОН

Министерство на образованието и науката (МОН) съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) представиха изграждането на единната електронна съобщителна мрежа на пресконференция в МОН.

Министър Танев откри пресконференцията с думите, че трябва да направим всичко възможно за навлизането на информационните технологии в образованието и да се справим “и като нормативна рамка, и като обучение, и като експерименти, които да послужат за оценка на въздействието и след това финансовият въпрос, свързан с няколкото елемента на информационните технологии”.

Проф. Танев уточни, че „от края на миналата седмица (петък) имаме план за информационните технологии (ИТ) на Министерство на образованието и науката. Въпросът за информационните технологии е особено важен затова и аз особено много държа на всякакви професионални мнения“.

Министърът подчерта огромното значение на синхрона между отделните предложения, свързани с ИТ платформата, “а за да има синхрон това означава, че отделните предложения са не само синхронизирани едно с друго, но са и синхронизирани с бъдещето”, допълни той.

Тъй като в ИТ сектора е възможно да се допуснат изключително много грешки, затова  „ние искаме да минимализираме този риск”, заяви проф. Танев.

Министър Танев представи резултатите от сътрудничеството между администрациите на МОН и МТИТС в областта на изграждането и предоставянето на единна комуникационна инфраструктура между училищата.