Ученици

Схема „Училищен плод” обхвана 40 % от попадащите в целевата група деца

От 15 септември всички кандидати по Европейската схема „Училищен плод”, получили Акт за одобрение от Държавен фонд „Земеделие”, могат да стартират доставки на пресни плодове и зеленчуци.

Общият брой на децата, които ще получават безплатни плодове и зеленчуци през тази учебна година е 126 710. Това е около 40 % от попадащите в целевата група 320 634 деца. Целевата група по схемата обхваща деца от ІІІ-та и подготвителна група на държавни, общински и частни детски градини и ученици от подготвителен до ІV клас включително на държавни, общински и частни училища.

Размерът на финансовата помощ за закупуване на плодове и зеленчуци за тази година възлиза на общо 2 601 356.3 лв. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет под формата на национално съфинансиране.

Към Схемата „Училищен плод” е предвидено и прилагането на съпътстващи педагогически мерки от детските градини и училищата. По тях преподавателите трябва да организират беседи, виткорини, игри, изложби и друг вид забавления, чрез които да създават навици у децата за здравословно хранене.

През тази година програмата ще обхване общо 1061 кандидатствали и одобрени към днешна дата учебни заведения от цялата страна или 24 % от всички учебни заведения. В Националната стратегия за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения в Република България за периода от 1 август 2010 г. до 31 юли 2011 г. е планирано участието на 824 учебни заведения. Данните показват наличието на голям интерес сред участниците и преизпълнение на заложените показатели в стратегията по отношение на броя учебни заведения с 29%.

По Схемата „Училищен плод” изрично се забранява разпределянето на генетично модифицирани продукти в учебните заведения. Тяхното съхранение, подготовка и предоставяне на децата и учениците изцяло е в съответствие с изискванията на Закона за храните. За да се гарантира високо равнище на закрила на здравето на децата и да се насърчат навиците им за здравословно хранене, по схемата недопустими за подпомагане са всички продукти с добавена захар, мазнини, сол или подсладители.

Всички учебни заведения в страната бяха писмено уведомени за възможността за кандидатстване и условията за подаване на Заявления за подпомагане в Разплащателната агенция за учебната 2010-2011 г. чрез Регионалните инспекторати по образование към Министерството на образованието, младежта и науката.