Училища

СУ „П. Р. Славейков” в Добрич казва: НЕ на агресията

Учениците и учителите от СУ „П. Р. Славейков“ в Добрич подкрепят инициативата 25 март – Благовещение, да бъде отбелязан като специален ден – Ден на търпението, съобщават от учебното заведение.

Оттам посочват, че агресията е все по-тревожен проблем в българското училище. Страшното е, че е засегната най-беззащитната и уязвима част на обществото – децата. Всеки един случай на агресивно поведение е индивидуален, но най-общо това е поведение, с което детето цели да бъде забелязано или да компенсира някаква липса. За преодоляване на агресивното поведение сред учениците, за овладяване на гнева и за контрол на негативните емоции, от изключително значение е да отговорим с любов, грижи, внимание, търпение, зачитане, толерантност.

В периода от 20 до 24 март в училището се провежда Седмица на търпението, включваща разнообразни дейности, по повод 25 март – Ден на търпението.

Програмата включва провеждане на информационна „Петминутка” в началото на всеки учебен ден, с цел да се обясни необходимостта от разбирателство, търпение, умението да се изслушва и уважава мнението на другия. В часовете на класа са предвидени дискусии за значението на търпението като добродетел и качество на разумния човек – „Аз ще бъда търпелив, защото …”, „Търпението е знак на силните” и др.

Изписване на позитивни послания, изработване на постери в класните стаи, които да провокират учениците към размисъл, свързан с търпението като безценна човешка добродетел, изложба от рисунки на тема ”Търпението” или „Последствията от липсата на търпение”, изработени по време на часовете по изобразително изкуство са само част от мероприятията в програмата.

През седмицата ще бъде проведена анкета сред класовете за най-търпелив учител и ученик, а победителите ще получат грамоти. Гласуването ще е в кутия през цялата седмица, а резултатите ще бъдат отчетени в петък.

На специална стена на търпението, под формата на голямо платно с четирилистна детелина в центъра, като символ на християнските добродетели – вяра, надежда, любов и късмет, учители и ученици ще оставят своето послание за Деня на търпението.

Финалът на Седмицата на търпението е в петък, когато на двора в голямото междучасие учители и ученици ще извият българско хоро, символ на вечността. Разноцветни балони с послания, свързани с търпението, ще литнат на воля. Всички, съпричастни към инициативата, ще включат в облеклото си жълт цвят – символ на слънцето и топлината.

Източник: topnovini.bg