Училища

СУ приема документи от 22 февруари

Софийският университет започва да приема заявления на кандидат-студенти от 22 февруари. Крайният срок е 11 март 2016 г. за първата кандидатстудентска сесия, и 20 май 2016 г. – за втората.

Първата изпитна сесия ще се проведе в периода 20 март – 17 април 2016 г. Втората започва от 29 май и приключва на 26 юни 2016 г. На 12 юли ще бъде обявено първото класиране, а на 19 юли – второто.

Третият етап на класирането ще бъде готов на 26 юли и резултатите от него са окончателни.

Седем от общо 104 специалности в СУ няма да използват оценките от матурите вместо изпит. Това са право, медицина, фармация, международни отношения, журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване.