Институции

СУ обявява допълнителен прием за 850 свободни места

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием за студенти за учебната 2018/2019 година за незаетите 850 места в редовна и задочна форма, субсидирани от държавата. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

4486 новоприети студенти са се записали след приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2018/2019 година на СУ. 31 от тях са лауреати от национални и международни състезания и олимпиади. 7104 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. 551 души са подали документи за класиране в специалността „Медицина“.

Изцяло запълнени са специалностите – „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Логопедия“, „Английска филология“, „Немска филология“ с избираем модул „Скандинавски езици“, „Испанска филология“, „Японистика“, „Китаистика“, „Кореистика“, „Европеистика“, „Международни отношения“, „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“, „Комуникационен мениджмънт“, „Публични информационни системи“, „Психология“, „Право“ /редовна форма/, „Стопанско управление“, „Регионално развитие и политика“, „Икономика и финанси“, „Туризъм“, „Оптометрия“ /редовна форма/, „Химия“ /редовна форма/, „Информатика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Медицина“, „Фармация“ /държавна субсидия/, „Графичен дизайн“, „Музикални медийни технологии и тонрежисура“.

Допълнителен прием е обявен за специалностите – „Философия“ – 8 места в редовна форма на обучение и 6 в задочна форма; „Социология“ – 3 места в редовна форма; „Публична администрация“ – 5 места в редовна форма; „Културология“ – 5 места в редовна форма; „Библиотечно-информационни науки“ – 14 места в редовна и 12 места в задочна форма; „Философия“ /на английски език/ – 6 места в редовна форма; „История“ – 28 места в редовна и 15 места в задочна форма; „Археология“ – 4 места в редовна форма; „Етнология“ – 10 места в редовна форма; „История и география“ – 13 места в редовна форма; „Архивистика и документалистика“ – 11 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „История и геополитика на Балканите“ – 4 места в редовна форма; „История и философия“ – 14 места в редовна форма; „Хебраистика“ – 8 места в редовна форма; „История и чужд език“ /английски език/френски език/ – 20 места в редовна форма; „Педагогика“ – 7 места в редовна форма; „Социални дейности“ – 17 места в редовна форма и 1 място в задочна форма; „Неформално образование“ – 11 места в редовна форма; „Българска филология“ – 17 места в редовна форма; „Славянска филология“ – 27 места в редовна форма; „Руска филология“ – 10 места в редовна форма; „Балканистика“ – 4 места в редовна форма; „Френска филология“ – 16 места в редовна форма; „Италианска филология“ – 9 места в редовна форма; „Португалска филология“ – 8 места в редовна форма; „Класическа филология“ – 3 места в редовна форма; „Унгарска филология“ – 7 места в редовна форма; „Новогръцка филология“ – 3 места в редовна форма; „Румънска филология“ – 10 места в редовна форма; „Тюркология“ – 2 места в редовна форма; „Арабистика“ – 2 места в редовна форма; „Иранистика“ – 5 места в редовна форма; „Индология“ – 11 места в редовна форма; „Арменистика и кавказология“ – 12 места в редовна форма; „Африканистика“ /на английски език/ – 15 места в редовна форма; „Физика“ – 5 места в редовна и 4 места в задочна форма; „Инженерна физика“ – 2 места в редовна форма и 5 места в задочна форма; „Ядрена техника и ядрена енергетика“ – 5 места в редовна форма; „Физика и математика“ – 6 места в редовна и 2 места в задочна форма; „Астрофизика, метеорология и геофизика“ – 9 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Физика и информатика“ – 6 места в редовна форма; „Медицинска физика“ – 10 места в редовна форма; „Комуникации и физична електроника“ – 3 места в редовна форма; „Квантова и космическа теоретична физика“ – 12 места в редовна форма; „Фотоника и лазерна физика“ – 5 места в редовна форма; „Оптометрия“ – 8 места в задочна форма; „Физика на ядрото и елементарните частици“ /на английски език/ – 4 места в редовна форма; „Компютърно инженерство“ – 2 места в редовна форма; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“ – 23 места в редовна форма; „Химия“ – 4 места в задочна форма; „Химия и информатика“ – 7 места в редовна форма; „Екохимия“ – 11 места в редовна форма; „Компютърна химия“ – 3 места в редовна форма; „Ядрена химия“ – 5 места в редовна форма; „Инженерна химия и съвременни материали“ – 9 места в редовна форма; „Биология“ – 3 места в редовна и 4 места в задочна форма; „Молекулярна биология“ – 5 места в редовна форма; „Екология и опазване на околната среда“ – 12 места в редовна и 7 места в задочна форма; „Биотехнологии“ – 3 места в редовна и 6 места в задочна форма; „Биология и химия“ – 5 места в редовна форма; „География и биология“ – 15 места в редовна форма; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ – 13 места в редовна форма; „Биология и английски език“ – 3 места в редовна форма; „Агробиотехнологии“ – 23 места в редовна форма; „География“ – 26 места в редовна и 9 в задочна форма; „Геология“ – 26 места в редовна форма; „География и английски език“ – 13 места в редовна форма; „Право“ – 9 места в задочна форма; „Теология“ – 18 места в редовна и 25 в задочна форма; „Религията в Европа“ – 17 места в редовна и 27 места в задочна форма; „Музика“ – 20 места в редовна форма; „Медийна педагогика и художествена комуникация“ – 10 места в редовна форма; „Физическо възпитание и спорт“ – 3 места в редовна форма, и „Медицинска сестра“ – 10 места в редовна форма.

Софийският университет обявява и прием на студенти за попълване на 19 незаети места за обучение срещу заплащане. Допълнителен прием е обявен за специалностите – „Социология“, „Публична администрация“ и „Фармация“.
От 10 до 14 септември 2018 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием в Софийския университет. На 15 септември ще има допълнителен устен изпит по теология. Класирането ще бъде обявено на 18 септември, а записването на новоприетите студенти ще е на 19, 20 и 21 септември, информират от СУ.

Източник: novini.bg