Училища

СУ лидер в 21 от 22 показателя в Рейтинговата система

Софийският университет е лидер в 21 от общо 22 класации по професионални направления, в които обучава студенти.

Това са: Билогия, Биотехнологии, Икономика, Информатика, История и археология, Математика, Науки за земята, Обществени комуникации (тук СУ дели първото място с Американския университет), Педагогика, Педагогика на обучението по…, Политически науки, Право, Психология, Религия и теология, Социални дейности, Социология, Туризъм, Физически науки, Филология, Философия и Химически науки.

Най-старият ни университет отстъпва първото място само в едно от направленията, по които обучава студенти – Администрация и управление, където лидер е Американският университет с 66 точки, а СУ е на второ място с 62.