Училища

СУ дължи 14 млн. лв от неизплатени данъци

Проверка на финансовата инспекция в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е констатирала серия от нарушения като неплатени данъци липсващи държавни поръчки и прекалено високи разходи, съобщава бТВ.

Субсидията за Софийския университет е 47 млн. лева за тази година. В същото време университетът дължи на държавата 10 милиона от данъци, които с лихвите от последните пет години са стигнали до 14 млн. Университетът не плаща на държавата, но удържа данъци от заплатите на преподавателите.

Единствено министърът на образованието Тодор Танев не отказа да направи коментар по темата.

„Има регулярно изплащане на заплатите“, обяснява той. Танев каза, че университетът получава все по-малко субсидия с всяка година.

В доклада на финансовата инспекция е описано как само за 2013 г. година университетът плаща 630 000 лв. на една фирма за ваучери за храна за служителите без обществена поръчка.  Министър Танев определи липсата на обществена поръчка като незаконно действие, но не знае кой го е допуснал. И още разходи, направени в разрез със закона – почти 320 000 лева плаща университетът за стационарни телефони през 2013 г. на една фирма, която също е определена без конкурс.