Училища

СУ – висок престиж, но незадоволително ниво на социално-битовите условия

Софийският университет и Медицинският университет в София са двете висши училища с най-висок сбор точки от всички оценени направления по висши училища – 75. Толкова има СУ в направление “Математика” и МУ-София в направление “Медицина”.

Изявен водач в областта си в Рейтинговата система на висшите училища у нас е Медицинският университет в София. Той е №1 във всяко от петте направления, по които обучава студенти: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

“Най-силните страни на Софийския университет са престиж, високо ниво на научна дейност и добра реализация на завършилите, на практика, всички направления. Най-слабите му страни са ниското ниво на удовлетвореност от социално-битовите условия и от административното обслужване, което преподавателите смятат за най-маловажно”, коментира изпълнителният директор на “Отворено общество” Георги Стойчев.

Техническият университет в София е лидер в 5 от 8-те направления, в които обучава студенти.Те са: “Енергетика”, “Комуникация и комуникационна техника”, “Машинно инженерство”, “Транспорт, корабоплаване и авиация” и “Общо инженерство”.

Химикотехнологичният и металургичен университет е водещ в 3 от 5-те си професионални направления. Те са: “Химични технологии”, “Материали и материалознание” и “Електротехника, електроника и автоматика”.