Мнения

Студентското кредитиране с сдоби с нов партньор

Днес още една банка се присъедини към студентското кредитиране, като сключи типов договор с министъра на образованието, младежта и науката. Студентите и докторантите могат да кандидатстват за отпускане на кредити от „Алианц Банк България“, а също така и към БАНКА ДСК и Райфайзенбанк България.

Кредитирането на студенти и докторанти е предпоставка за „отваряне“ на висшето образование към по-широк кръг лица, независимо от социалния им статус и има за цел да създаде условия за равен достъп до качествено висше образование в Република България чрез споделеяне на финансовата отговорност между държавата и студентите/докторантите.

Програмата за студентско кредитиране стартира от 01.09.2010 г. За периода от м. септември 2010 г. до 31.07. 2011 г. са сключени общо 4 825 броя кредита.

Общият размер на договорените кредити към 31.07.2011 г. е в размер на 20 819 815, 12 лв.

„Системата започва да работи. Условията за заеми у нас са добри. В тези тежки години полагаме една добра основа. Сигурен съм, че броят на кредитите ще се увеличи“, коментира Сергей Игнатов.

Законът за студентското кредитирине е с тригодишна давност, но работи от година. Младите хора имат право на гратисен период за изплащане на кредита, което става след като се дипломират, а държавата е гарант. Междувременно по време на обучението студентите плащат лихвата. Покриването на кредита може да се проточи до 10 години.

Гаранцията, която държавата дава за кредитирането за следващата година е в размер на 80,5 млн. лв. Максималният размер на кредита, който младите хора могат да получат, трябва да отговаря на студентската такса. Те трябва да са до 35 години и да се обучават в редовна форма на обучение и да не са го прекъснали.