Училища

Студентка на 58 засрами младите колеги

Най-възрастната студентка в Русенския университет „Ангел Кънчев“ – 58-годишната Людмила Гочева, завърши първата година от следването си с пълно отличие, разкрива всекидневникът „Монитор“.

Оказва се, че дамата е единствената с шестици от горе до долу сред всички студенти редовно обучение от първи до четвърти курс в нейната съвсем нелека специалност – „Материалознание и технологии“.

Заради тези успехи в учението през следващата година амбициозната дама ще получава както стипендия от университета, така и евростипендия.

Със своята любознателност Людмила е пример за своя син – 32-годишния Пламен, и за племенника си – 29-годишният Десимир. Тримата представители на фамилията в университета търкат студентските банки заедно, защото са не само в една и съща специалност, а и в една и съща група. Пламен завършва годината с петица, а братовчед му – с малко по-нисък успех.

Тя споделя, че двете стипендии в размер на общо 180 лева месечно ще й бъдат добре дошли за плащането на таксите през втората година от следването. „Издръжката на двама студенти в семейството не е лесна работа, но пък имаме пълната финансова и морална подкрепата от моя съпруг“, казва отличничката, цитирана от „Монитор“.