Институции

Студенти сигнализираха МОН за нередности в Студентските съвети

Студенти със сигнал до Министерството на образованието и науката (МОН) заради нередности в Националното представителство на студентските съвети (НПСС). От Сдружение „Лидери за европейско образование“ (ЛЕО) са подали сигнал до МОН във връзка с просрочен според тях мандат на Яна Вангелова, председател на НПСС.

Мартин Пенчев от ЛЕО даде повече подробности в ефира на Националното радио: „В чл. 73 алинея 4 от Закона за висшето образование изрично е описано, че няма как член на Изпълнителния съвет или председател на Националното представителство на студентските съвети да има повече от два мандата – тоест общо максимално 4 години, след промяната през 2016 година. Според нас госпожа Яна Вангелова е вече от доста повече време, отколкото максимално допустимия срок“, коментира още Пенчев. 

На следващо място е създадено сдружение с нестопанска цел по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на същия адрес, какъвто е и Националното представително на студентските съвети. Председател на това сдружение е бившия председател на НПСС. Респективно, госпожа Вангелова в момента е член, заедно с още едно лице, което също е било заместник-председател на НПСС“. Марин Дандаров и Кезим Медев от ЛЕО допълниха, че многобройните им мейли до НПСС са останали без отговор. Председателят на Националното представителство на студентските съвети Яна Вангелова е категорична, че всичко е законно.

„Аз съм председател на Националното представителство на студентските съвети за втори мандат. Бях преизбрана преди няколко месеца с абсолютно мнозинство. Изборът се прави от представители на студентските съвети, избрани във всеки един студентски съвет към акредитираните висши училища в страната. Това в закона ясно е посочено, че може да си два мандата председател и до два мандата член на Изпълнителен съвет“, отбеляза още Вангелова. Управлявам Националното представителство на студентските съвети от 2016-та, когато бях избрана за председател в първия си мандат. Един мандат е две години. В началото на 2020-а трябва да е следващият избор за председател. В Управителния орган – това е различна позиция с двугодишен мандат, съм изкарала мандата си“, уточни Яна Вангелова.

От Сдружение ЛЕО изтъкнаха, че в изпълнителния съвет на НПСС има политически лица, което Вангелова категорично отрече. Студентите, подали сигнала, обещаха да сигнализират Вангелова за такъв случай в най-близко бъдеще и алармираха, че в състава има и „преки отговорници за нарушението на Закона за висшето образование“, тъй като някои студентски съвети все още нямат интернет страници.

Източник: actualno.com