Ученици

Студенти практикуват в реална работна среда

Над 850 студенти практикуват вече в реална работна среда по професионалното направление, в което се обучават, чрез проект  „Студентски практики –Фаза 1“. Първите практики започнаха в края на септември.

Над 18 500 студенти са се регистрирали за участие в студентските практики, над 2200 работодатели за пожелали да обучават студенти в реална работна среда, над 4000 ментори ще подпомагат студентите по време на практиката, за да придобият нови умения и компетентности.

Висшите училища участват в проекта с над 3300 академични наставници и 600 експерти, които ще подпомагат, напътстват и контролират студентите.

В рамките на 240 часа младежите ще прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват знания и умения в реална работна среда, като за проведената практика ще получат стипендия в размер на 480 лева.

Източник: МОН