Институции

Студенти от 115 държави учат за висше в България, сочи Евростат

Чуждестранни студенти от близо 115 държави са учили висше образование у нас през учебната 2017/2018 г., показват данни от анализ на Евростат за мобилността при получаване на висше образование в страните на ЕС.

Общият брой на чуждестранните студенти за посочения период е бил 14 000, а на българските – 207 000, като делът на чужденците в нашите ВУЗ-ове е бил около 6 процента, според Евростат. Делът на чужденците, които се обучават в наши висши училища се увеличава значително през годините, като спрямо учебната година 2015/2016 техният брой е нараснал с 10 на сто, а спрямо периода 2013/ 2014 г. – с 33 процента.

Най-голям е бил броят на чуждестранните студенти от Гърция – 26 процента или около 3 600 души. Следват студентите от Великобритания – 14 на сто или около 2000, от Турция – 14 на сто или 1 400, от Германия – 8 на сто или 1 120 и от Украйна – 5 на сто или 700 студенти.

Чуждестранните докторанти през въпросния период са били 529 души от общо 6 546 докторанти в страната, като най-голям е бил броят на докторантите от Гърция – 138 души, от Турция – 75 души и от Казахстан – 50 души. По 1 студент има от такива екзотични дестинации като Сейшелските острови, Мексико, Куба, Ангола, Кения, Еритрея и Таджикистан.

През учебната 2017/2018 г. в ЕС е имало около 1,7 милиона мобилни студенти от най-различни дестинации на света, както и от страни от ЕС. Делът на мобилните студенти е бил 8 на сто от всички записани студенти в ЕС за посочения период. Най-висок дял мобилни студенти е регистриран в Люксембург – 47 на сто от всички студенти в страната. Следват Кипър – 23 на сто, Австрия – 17 на сто, Чехия – 13 на сто, Дания и Холандия – по 11 на сто и др. На другия полюс сред страните с най-нисък дял регистрирани чуждестранни студенти са Хърватия, Испания и Гърция – по 3 на сто, Словения, Полша и Литва – по 4 на сто и др.

Анализът обхваща и данни по европейската програма за обмен на студенти „Еразъм плюс“, която подпомага студенти да прекарат обучението си в друго висше учебно заведение в чужбина. По програма „Еразъм“ в ЕС има завършили близо 193 000 мобилни студенти на бакалвърско и магистърско ниво през посочения период, отчита Евростат.

Най-предпочитана дестинация по програмата „Еразъм плюс“ е била Испания – 21 300 завършили студенти. Следват Германия – 18 400, Великобритания – 12 400, Италия – 11 500 и Холандия – 11 000 завършили мобилни студенти. Тези пет страни са били топ-дестинацията за близо две трети от всички мобилни студенти, които са завършили бакалавърски програми за посочения период.

По програмата „Еразъм“ за магистърска степен най-предпочитана дестинация е била Франция – 20 500 души, следвана от Италия – 15 000 и Германия – 14 600. Тези три държави съставляват почти две трети от мобилните студенти, придобили магистърска степен по програмата „Еразъм“.

Източник: novini.bg