Мнения

Студенти и докторанти са изтеглили за три години кредити за над 68 млн. лв

13 563 кредита са изтеглени от студенти и докторанти по системата за кредитиране в периода 2010-2013 г., като общата сума на предоставените от банките средства е 68 023 651,52 лева.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева на заседанието на Националния съвет за кредитиране на студентите и докторантите. В него участваха представители на банките, с които Министерството на образованието и науката има сключени договори за студентско кредитиране,  както и представители на висшите училища, на студентските съвети и на докторантите.

„Системата работи успешно, тъй като се създават условия за по-достъпно висше образование, осигурява се известна независимост на студентите от финансовата възможност на родителите и се дава възможност на младите хора да възприемат висшето образование като инвестиция за своето бъдещо развитие и успешна реализация“, каза още Тенева при представянето на анализа за резултатите от прилагането на системата за студентско кредитиране.