Мнения

Студенти – за езика на омразата!

Студенти и докторанти от Катедра „Социология и науки за човека“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще представят резултатите от двугодишно научно изследване на хейтърството. Форумът е на тема „Езикът на омразата – хейтърският дискурс и отношението към Другия“ и е посветен на двугодишен проект със същото име, финансиран по програма „Млади учени“ от Поделение „Научни и приложни дейности“, съобщиха от учебното заведение. Събитието ще се проведе утре от 13:00 ч. в 18 аудитория в сградата на Философско-историческия факултет.

Перманентните кризи и серийно произвежданите форми на несигурност, наблюдавани в българското общество във връзка с бежанците, ромите, мигрантите, е онзи тласък, който насочва младите изследователи към проблематизиране на хейтърския дискурс.

Като симптом за социална нетолерантност и дискриминация, хейтърството се свързва със същностно негативно отношение към Другостта и Различността. Разработената аналитична и методологична изследователска рамка е приложена към изследване на „езика на омразата“ от различните участници в политическото и медийното поле по време на предизборната кампания през 2015 г., за да се проследи начинът, по който отношението „ние – те“ бива прокарано и видоизменяно спрямо различните групи в медийния и всекидневния дискурс.

Направените анализи на архива от емпирични данни показват, как хейтърският дискурс служи за възпроизвеждане на различията, пораждащи ефекти на неравноценност и социални неравенства отново и отново.  

Източник: novini.bg