Ученици

Студентите използващи Facebook имат по-нисък успех

Студентите, които използват Facebook прекарват по-малко време в учене и имат по-нисък успех отколкото тези, които не са регистрирани в социалната мрежа, според пилотно проучване в един университет в САЩ.
 
Повече от три четвърти от студентите, регистрирани в социалната мрежа твърдят, че използването й от тях не пречи на образованието им.
 
Средният успех на студентите, ползващи Facebook е между 3 и 3.5, а на тези, които не го използват е между 3.5 и 4 по местната система за оценяване.
 
Потребителите на Фейсбук съобщават, че прекарват 4 – 5 часа седмично в учене, а не използващите го 11 – 15 часа седмично.
 
Проучването е проведено от Арин Карпински (Aryn Karpinski) – докторант в Ohio State University и Адам Дуберщайн (Adam Duberstein) от същия университет. Проведено е сред 219 студента от университета, 148 от които са регистрирани във Facebook.
 
85% от недипломираните студенти са потребители на сайта, 52% от придобилите вече степен студенти са регистрирани в социалната мрежа.
 
Студентите, които работят срещу заплащане използват сайта по-малко, а тези, които са ангажирани в допълнителни учебни дейности използват социалната мрежа по-често.
 
Студентите от хуманитарните и социални специалности използват сайта по-малко.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/