Ученици

Стряскащи данни в изследване на хазартната зависимост сред младежите

10% от младежите на възраст между 16 и 19 години си купуват всеки ден лотариен билет за изтриване. Това показват резултатите от емпирично изследване за хазартната зависимост сред младежите.

„Това е тревожна тенденция, тъй като зависимото поведение се лекува трудно“, коментира проф. Соня Карабельова, ръководител на проект „Повишаване на хазартната култура на юношите в региона на Враца и Видин“ и заместник-декан на Философския факултет към Софийски университет.

Чрез този проект, финансиран от Държавната комисия по хазарта, за първи път в страната е разработена методика за скрининг на проблемно и патологично хазартно поведение сред юношите и са включени адаптирани въпросници за българската социокултурна среда. Пилотната методика бе тествана през месец юни 2016 г. в реални условия, сред 230 ученици от областите Враца и Видин.

Според получените резултати 11% от учениците между 8 и 12 клас са изложени на висок риск от задълбочаване на хазартното поведение, а 9% вече са развили проблемно хазартно поведение. Установено е, че момчетата са по-склонни да играят на хазартни игри, отколкото момичетата и да залагат по-големи суми.

83% от анкетираните посочват, че лотарийните билети за изтриване са най-предпочитаният начин за „опитване на късмета“. 11% от учениците си купуват билет всяка седмица, а 10% – всеки ден. 

Източник: actualno.com