Мнения

Стратегията ще връща у нас на специалисти, завършили в чужбина

Сред последните промени, направени в Стратегията за висшето образование, е включването на редица мерки за връщане у нас на българите, завършили висше образование в чужбина.

Това обяви служебният министър на образованието и науката доц. д-р Румяна Коларова.

„Тази реинтеграция е много важна и може да стане по много начини – например чрез предлагане на добри магистратури и докторантури, участие в международни програми, чрез включване на наши висшисти от чужбина в научни проекти на българските висши училища“, поясни тя.

Също така са предвидени мерки и за задържане в страната на завършващите студенти посредством различни стимули главно в кредитирането.