Училища

Стратегията за развитие на професионалното образование ще работи срещу ранното отпадане от училище

Една от целите на новата Стратегия за развитие на професионалното образование  е да осигури висококвалифицирани кадри за бизнеса и по този начин да се преодолее ранното отпадане от системата на образованието на деца от социално слаби семейства.

„От своя страна по-възрастните ще могат да получат допълнителна квалификация по определена специалност. Това ще става в гимназии, центрове за професионално обучение и други“, изтъкна министърът.

Кабинетът предвижда и въвеждането на „защитени“ професии. Стратегията цели и увеличение на младите учители.

Средствата за изпълнението й ще се осигуряват от държавния бюджет, националните програми и чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обяси образователният министър.