Стратегията за развитие на професионалното образование ще работи срещу ранното отпадане от училище

Стратегията за развитие на професионалното образование ще работи срещу ранното отпадане от училище

Една от целите на новата Стратегия за развитие на професионалното образование  е да осигури висококвалифицирани кадри за бизнеса и по този начин да се преодолее ранното отпадане от системата на образованието на деца от социално слаби семейства.

“От своя страна по-възрастните ще могат да получат допълнителна квалификация по определена специалност. Това ще става в гимназии, центрове за професионално обучение и други”, изтъкна министърът.

Кабинетът предвижда и въвеждането на “защитени” професии. Стратегията цели и увеличение на младите учители.

Средствата за изпълнението й ще се осигуряват от държавния бюджет, националните програми и чрез Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, обяси образователният министър.

Коментари във Facebook