Учители

Стратегията за развитие на педагогическите кадри вече се изпълнява

„През октомври се прие и първият план за изпълнение на стратегията за развитие на педагогическите кадри. Там предстои актуализиране на учебните програми на висшите училища за усъвършенстване подготовката на студентите в педагогически специалности“, обясни в интервю за „Стандарт“ зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева.

„Една от изключително важните стъпки е приобщаването на младите учители в новата среда. Предвиждат се възможности за финансови стимули за образователни институции, които наемат млади учители, обучения за директори за ефективна работа с млади учители“.

„Изключително важно е разработването на програма за наставничество. Бяха направени и много други стъпки – увеличаване на минималната работна заплата, която и до този момент е недопустимо ниска. Другият жест, който се направи към колегите, е поемането на разходите за транспорт“.

„В анализа на данните по отношение възрастовата характеристика на учителите ни направи впечатление, че в последните три години постепенно се увеличава делът на тези до 30-годишна възраст. Но в същото време намалява делът на учителите до 35 г“.