Училища

Столичното 125-то училище изпълни мерките за енергийна ефективност

През новата учебна година всички ученици и преподаватели от столичното 125-то средно училище за изучаване на чужди езици и математика „Боян Пенев“ ще провеждат своите занятия в още по-топли стаи. Ръководството на училището официално съобщи, че цялата отоплителна система в сградата и прилежащите му помещения е подновена в рамките на програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

„С подмяната на цялата отоплителна система ние изпълнихме всички мерки за привеждане на състоянието на сградния фонд на училището в съответствие с изискванията за енергийна ефективност. През последните няколко години с активната подкрепа на Столична община обновихме цялата материална база чрез проекти за топлоизолация и хидроизолация, конструктивно укрепване, подмяна на дограмата и осветлението в сградата.

Надяваме се, че усилията ни да осигурим на нашите възпитаници и колеги комфортна среда на работа ще ги мотивира да постигат още повече успехи в бъдеще. Посрещнахме новата учебна година доволни от новата придобивка, но най-вече щастливи от невероятните успехи през лятото на нашите отбори по математика на международните състезания в Хонг Конг и Тайланд и на септемврийските „Математически боеве” в Созопол”, каза Ирена Анастасова, директор на училището.

125 СУ „Боян Пенев“ разполага с 32 класни стаи и кабинети и изцяло подменена училищна мебел, два модерно оборудвани физкултурни салона и кабинет по биология, актова зала, компютърни кабинети, напълно достъпна среда за лица в неравностойно положение – асансьор и тоалетна за хора с увреждания, просторен училищен двор, топла витрина за здравословно хранене, училищен музей, малка археологична сбирка в нестандартно оформен кабинет по история с находки от неолита и античността и етнографски кът с предмети от бита на българина през Възраждането и Новото време, които можете да видите на адрес http://bit.ly/2c8scAd.  

Извършените ремонти и свързаните с тях дейности от 2006-та г. до днешна дата възлизат на повече от един милион лева, осигурени от бюджетите на Столична община и училището и с помощта на училищното настоятелство „Хермес”.