Ученици

Столични директори сменят критериите за стипендии заради малък бюджет

Ако два пъти ученик стипендиант се яви с хитовите скъсани дънки в клас или пък без униформа, той ще спре да получава стипендия. Този нов критерий се въвежда в столичното 119-о СУ от втория срок, съобщи неговият директор Диян Стаматов пред „Монитор“. Причината е, че от тази година право на награда за успех имат още два випуска – 8-и и 9-и клас, а не само 10-и, 11-и и 12-и както преди. Това е следствие от Закона за предучилищно и училищно образование, според който основно образование вече се завършва след 7-и клас, а не след 8-и. Именно тапията за основно е условие за получаване на стипендия и така на практика кандидат-стипендиантите се увеличават.

Както Teacher.bg вече писа, в бюджета за образование бяха отпуснати допълнителни 6,6 млн. лв. за стипендии за учениците от осми клас. Въпреки това обаче столични директори променят критериите за отпускане на стипендии заради недостиг на средства. Стаматов обясни, че ако ученик дойде веднъж без униформа, ще му бъде направена забележка, а при повторно провинение, стипендията ще бъде спряна. Униформата включва суитчър и тениска. Същото правило важи и за скъсаните дънки. Стаматов обясни, че те започвали да стават голям проблем, защото учениците в 10-и и 11-и клас много ги носели, а в студените месеци това не било здравословно за тях. В 119-о СУ стипендия ще се полага само на учениците със среден успех от първия срок 5,5 или повече. Те ще получават 50 или 60 лв., като окончателно решение каква да бъде сумата още не е взето.

В 31-во СУЧЕМ „Иван Вазов“, известно още като Бастилията, пък вдигат летвата за успех. Така само учениците със среден успех за първия срок „Отличен“ (5,7) или нагоре ще получават по 40 лв. месечно, като преди прагът за тази сума беше 5,5, разказа директорката на училището Надежда Николчева. Във втората група са ученици с успех между 5,5 и 5,7, на които ще се полагат по 20 лв. на месец.

В 51-во СУ „Елисавета Багряна“ пък е намалена максималната стипендия от 40 на 30 лв. Така вече отличниците с успех между 5,75 -6,00 ще получават с десетачка по-малко. Таванът за ученическите стипендии е 60 лв. според Наредба на МОН. Училищата обаче имат свободата сами да решат дали да дадат стипендии на повече ученици и сумата да е по-ниска или обратното – да заложат на по-високи бонуси за успех, разпределени между по-малко ученици.

Държавни стипендии вече могат да получават и учениците в частните школа, предвиждат приетите вече от Министерския съвет условия и ред за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Право на парично поощрение ще имат както учениците в дневна и индивидуална форма на обучение, така и записаните в комбинирана форма на обучение. Месечна награда за успех ще се полага и на гимназистите, които учат чрез работа и са част от дуалната система. Същото се отнася и за ученици със специални образователни потребности, които са завършили основно образование и са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап. Учениците в интернатите пък ще получават по 33 лв. месечно за лични нужди.

Източник: monitor.bg