Ученици

Стипендия CIO CLUB 2015

Целта на инициативата „Стипендия CIO CLUB“ е да насърчи изявени ученици към професионална ориентация в областта на приложението на ИТ за целите на бизнеса, предвид, все по-дълбокото проникване на информационните технологии в компаниите от всички сектори и все по-силната релация между ИТ и успеха на всяка бизнес инициатива.

Краен срок: Краен срок: 5 ноември 2015 г.

Форма за кандидатстване