Ученици

Стипендия по програмата “С тениска на бала“

Стипендиятa по програмата „С тениска на бала“ e за подпомагане образованието на зрелостници-сираци без родители или с един жив родител и един починал, или настанен в приемно семейство, или възпитаник на дом за деца, лишени от родителска грижа.

Всеки кандидат за стипендия е необходимо да е завършил средното си образование през текущата 2015 година и да е приет във висшe училищe (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО).

За контакти:
„МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, гр.София, 1360, район Люлин, бул. „Сливница“ №444, e-mail: steniskanabala@motopfohe.bg

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – Столична организация, София, 1407, бул.”Джеймс Баучер” №76, тел. 81 22 822, e-mail sofcom@redcross.bg

Краен срок: 20 септември 2015 г.

Още информация