Мнения

Стипендия за обучение в Република Корея

Правителството на Република Корея предоставя една стипендия за български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, считано от 1 март 2013 г. до 28 февруари 2018 г.

Одобреният кандидат ще бъде освободен от заплащане на такса за обучение, ще му бъде предоставено двупосочен самолетен билет, месечна сума и медицинска застраховка.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на следния електронен адрес:

http://bgr.mofat.go.kr/worldlanguage/europe/bgr/mission/notice/index.jsp

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи до посолството на Република Корея в София, съгласно изискванията, посочени от корейската страна до 12 октомври 2012 г.

Лице за контакти по гореизложеното
Г-жа Суми КИМ
Тел. 02 97121 81
Факс 02 971 33 88
E-mail: korean-embassy@mofat.go.kr