Учители

Стипендии за учители по немски език за участие в квалификационни семинари на Гьоте-институт в Германия

През 2014 г. Гьоте-институт предлага квалификационни курсове в Германия. Информация за предлаганите семинари и за градовете, където се провеждат ще намерите на www.goethe.de/sofia и в брошурата „Квалификация в Германия 2014 г.“.

Можете да я получите в Гьоте-институт в София, ресурсните центрове към регионалните библиотеки, немските читални, МОН и Департаментите за усъвършенстване на учители. При запитване ще изпратим брошурата и на Вашето училище.

Условия за кандидатстване за стипендия

За стипендии можете да кандидатствате ако:

– сте учител по немски език като чужд език или се занимавате с обучение и квалификация на учители.
– през последните години не сте получавали стипендия от Гьоте-институтили други публични институции на Федерална република Германия.
– през следващите години ще работите като учител или ще се занимавате с обучение и квалификация на учители. сте готови да предадете наученото на колегите си.
– сте участвали редовно в квалификационни прояви в България и прилагате придобитите знания в час.
– сте готови да участвате в подготвителен и заключителен семинари в София както и в онлайн-фазите на платформата на Гьоте-институт.
– принадлежите към съответната целева група, за която избирате курс имате готовност да участвате в целия семинар включително и в културната програма.
– разполагате с необходимите познания по немски език организирате самостоятелно пътуването си до Германия.

Кандидатстване

Подаването на документи се извършва чрез интернет. Формуляра за кандидатстване може да намерите на адрес:
www.goethe.de/fortbildung/anmeldung

Свалете и запаметете формуляра Bewerbung um ein GI-Stipendium на вашия компютър под името Land_Familienname_Vorname (напр. Bulgarien_Petrova_Maria) и го попълнете.

Необходима Ви е и служебна бележка от училището, с която ръководството удостоверява, че е съгласно с отсъствието Ви по време на курса. Примерен образец ще намерите на нашата интернет страница.

Изпратете формуляра и служебната бележка до 15.10.2013 г. на адрес stipendien@sofia.goethe.org

Тъй като кандидатурите се обработват електронно, не се приемат непълно или грешно подадени формуляри. Моля попълнете имената си (име и презиме без бащиното) както са дадени в паспорта.

Имате възможност да избирате между следните видове курсове:

DLP и DLSE – Курсове по немски език за учители
L2/L3 – странознание
MDP/MDS/MDE – методика и дидактика
P – само за учители от PASCH-училищата на Гьоте-институт

При избора си моля обърнете внимание на целевата група, посочена при отделните семинари, напр. MDP – този семинар е само за учители от началния курс, т.е. преподаващи на ученици от 1 до 4 клас.

Стипендията включва: разноските по обучението и включените в семинарната програма екскурзии, посещения и мероприятия; нощувките със закуска по време на целия семинар; едно хранене (обяд или вечеря) в семинарните дни (без събота и неделя); здравна застраховка, застраховка при злополука и застраховка Гражданска отговорност за времетраенето на целия семинар; Разходи за градския транспорт дневни в размер на 75,- евро на седмица 300,- евро за пътни разходи.

Комисия

Стипендиите ще бъдат раздадени от комисия, която се състои от представители на МОН, Дружеството на преподавателите по немски език в България и Гьоте-институт в София.

Повече информация можете да получите от г-жа Радойнов, тел. 9390100, pv@sofia.goethe.org, Гьоте-институт, ул. Будапеща 1, 1000 София или на www.goethe.de/sofia