Ученици

Стипендии за ученици от професионални гимназии по икономика

Конкурс за стипендии за учебната 2013-2014 г. за ученици от професионални гимназии по икономика.

Стипендията е в размер на 70 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

– Отличен успех през всички години на обучение;
– Участие в извънкласни форми на професионална подготовка;
– Награди и отличия от регионални, национални и международни конкурси в областта на професионалната и общообразователна подготовка;
– Участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.

Конкурсът ще протече през следните етапи:

До 11 октомври 2013 г., кандидатите изпращат  по пощата:

– Мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров;
– Попълнен и подписан формуляр (формуляр ще намерите най-горе на страницата)  
– Служебна бележка от гимназията за изисквания успех от всички класове.

Документите се изпращат на адрес:
Фондация „Атанас Буров“, За конкурса за стипендии, бул. „Фритьоф Нансен“ № 9, ОББ, 1000 София.
 
От 14 до 18 октомври 2013 г., конкурсната комисия ще оцени кандидатите по показателите, посочени във формуляра и ще направи класиране.

Първите 20 кандидати  ще бъдат поканени  за среща с  комисията.

Между 24 и 30 октомври 2013 г., в гр. София ще се проведе среща на кандидатите с комисията. На кандидатите се поемат разходите за пътуване до София и обратно.

По време на срещата ще се проведе дискусия по следните теми: „Излиза ли България от икономическата криза? Как да се стимулира растежа на българската икономика? Ролята на бюджета за стимулиране растежа на българската икономика”, за която кандидатите трябва да са подготвени. След дискусията те ще разговарят с  комисията за плановете им за професионално  развитие, общоикономическа култура  и  ценностна система.

Одобрените кандидати ще бъдат обявени до края на м. октомври.

За допълнителна информация на тел: 02-8113633; 8113634 или на fnburov@ubb.bg.