Училища

Стипендиите скачат с почти 100%

Най-добре представящите се ученици вече ще могат да получават стипендии, увеличени с почти 100% – от 21 до 50 лв, четем в „Монитор“. Това става ясно от проекта на постановлението за условия за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование.

Бонусите за отличниците вече ще се раздават по нови правила, като парите по това перо към училищата ще зависят от броя на учащите се в нея. Директорите пък се сдобиват с повече мениджърски функции в това отношение и те са тези, които ще имат по-голяма свобода при разпределяне на този бюджет.

Ръководството ще решава дали да увеличи сумата на стипендиите на топотличниците, или пък да повиши броя на наградите за успех, така че повече деца да бъдат стимулирани да учат. Също така директорите ще могат сами да определят критериите за класиране за стипендия, като вече няма да има фиксиран минимален успех, допълва изданието.

Според проекта, промяна е възможна и при размера на социалните стипендии. Директорите имат свободата да ги увеличат, ако видят например опасност от отпадане на ученик по финансови причини. И занапред кандидатите за социална стипендия ще трябва да представят справка за доходите на семейството си за последните 6 месеца.

Допълнителна подкрепа се предвижда и за сираците и децата с трайни увреждания. За тях при конкретен повод директорът може да реши да отпусне и месечна целева помощ до 100 лв.

Участието и високите постижения на олимпиади, състезания и други извънкласни дейности също могат да бъдат поощрявани. Този вид награда ще се отпуска веднъж на срок и не трябва да надвишава 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на школото.

Критерий за отпускане на стипендия е успехът от предходната година или от първия срок.

Още по темата