Мнения

Стипендиантски програми на РОФ за студенти и кандидат-студенти от ромски произход

Стипендиантската програма РМУСП на Ромския образователен фонд, Будапеща отпуска на конкурсни начала стипендии за студенти от ромски произход, които са граждани на една от следните страни: Албания, България, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, Чехия и Черна Гора.

Стипендиите се отпускат за една година (с възможност за подновяване) на студенти в областта на социалните, техническите и природните науки. Кандидатите за стипендията РМУСП трябва да се обучават или да кандидатстват за обучение в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в родната им страна или държава на постоянно местожителство за учебната 2012-2013 година.

РМУСП подпомога един и същи кандидат за обучение в:
 

  • една бакълавърска програма (допуска се само веднъж прехвърляне в друг университет, факултет или специалност)
  • една магистърска програма (за максимум от две години)
  • една докторска програма (за максимум от три години)

Важно: Кандидатстването по Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд става по електронен път.

Информация за конкурсите за стипендии на РОФ, както и Технически указания за кандидатстване можете да прочетете на сайта на Ромския образователен фонд, Будапеща: www.romaeducationfund.org , както и на сайта на Институт “Отворено общество”-София: www.osi.bg . Също там можете да намерите и линк към електронния формуляр за кандидатстване.

Срокът за кандидатстване по програмата РМУСП е удължен до 15 май.

За допълнителна информация или разяснения, моля обръщайте се към:

Веска Карастоянова
Институт „Отворено общество“ – София
ул. „Солунска“ 56 1000София
тел.: 02 930 66 40
e-mail: vkarastoyanova@osi.bg