Ученици

Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен 2013-2014 г.

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Център Амалипе имат удоволствието да обявят конкурс за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен.

Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти.

Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 300 евро на ученик в рамките на една учебна година. Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.

Краен срок за кандидатстване – 30 юли 2013 г.

Виж всичко за конкурса