Мнения

Стипендиантска програма “Готови за успех“ за ученици и студенти без родители

„Готови за успех“ е ежегодна инициатива на Фондация Помощ за благотворителността в България“, в партньорство с Фондация „Сирак“, която осигурява стипендии на ученици и студенти, израснали без родители.

Основно изискване към кандидатите е отличният успех, и в този смисъл, „Готови за успех“ е не само социална програма, но и предприемаческа, защото награждава тези, които учат добре и са решени чрез образование да променят живота си.

Средствата за стипендии се набират ежегодно от дарители – за всяка учебна година. Стипендиите са десетмесечни и се отпускат ежегодно след конкурс.

За кого са предназначени стипендиите „Готови за успех“: за всички ученици и студенти без родители, които учат в държавни училища и университети. Стипендиите се отпускат за период от 10 месеца. През 2010 г. наши стипендианти бяха 117 отлични студенти и ученици.

Стипендиите са на стойност 120 лв. месечно за студентите и 80 лв. месечно за учениците и се отпускат за период от 10 месеца.

Краен срок: 9 октомври 2011 г.

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ)

София 1000
бул. Витоша 65, ет. 2
тел.: 02 988 00 80; 02 981 19 01
факс: 02 987 15 74

Повече информация вижте ТУК