Учители

Стимулите за учителите ги отблъскват от професията?

Към момента финансовият стимул за „старши учител“ е + 25 лв., а за „главен учител“ е + 60 лв. Синдикат „Образование“ при КТ „Подкрепа” е убеден, че тези стимули по скоро отблъскват българския учител, както от европейските традиции, така и от неговата кариерна стълбица.

Задължителните 12 квалификационни кредита годишно, кореспондират с 16 часа на кредит, което пък прави 24 работни дни през годината.

Дискутираният стандарт не дава отговор, кой ще заплати за въпросната квалификация и по кое време от годината учителите и директорите ще успяват да се квалифицират.

Едно важно предложение на Синдикат „Образование“ беше, учители и директори да имат година за квалификация, при изработени четири в системата, като МОН да поеме финансовите средства за заместващия учител или директор. 

Източник: novini.bg