Учители

Стимулират учителите да учат с по-високи заплати

Учителите, които карат квалификационни курсове ще имат възможността да растат по-бързо в кариерата и съответно да взимат повече пари. Това е част от стратегията за привличане на млади учители, която министърът на образованието проф. Клисарова представи пред образователната комисия в НС.

В момента старши учителят, за да стане такъв трябва да има поне десет години стаж, а след промяната израстването в йерархията ще е възможно за двойно по-кратък срок, стига да е изкарал съответните курсове и квалификации.

За целта ще бъдат въведени така наречените квалификационни кредити, които се равняват на определен брой точки, четем в „Стандарт“.

Когато натрупа въпросните точки, учителят бива повишен. Растежът в длъжност вече ще бъде обвързан и с по-голяма добавка към заплатата, каза Клисарова.

Учителите, които изкарат докторати, също ще бъдат повишавани по-бързо. Освен на място, педагозите ще бъдат обучавани и онлайн, така че да не се откъсват от практиката.

Клисарова поясни, че вече на всички университети ще бъде разрешено да провеждат обучение на учители.

Ще бъде въведена длъжността „стажант учител“, на която ще могат да бъдат назначавани студенти в четвърти курс. Тя ще бъде по-дълга от сегашния им стаж и за това ще им се плаща заплата.

Клисарова разказа, че според анкета учениците посочили, че предпочитат по-младите учители. В момента обаче педагозите до 35 години са едва 12% от всички преподаватели.