Мнения

Стимулират студентите да спортуват

Стартират дейностите по международен проект, ръководен от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Te(a)chIn Sport се финансира по програма Еразъм+ Спорт и ще мотивира студентите от шест държави да спортуват повече по време на следването си с помощта на иновативна технология.

Целта на проекта е да насърчи масовото практикуване на укрепващи здравето физически активности сред студентите и младите хора, като повиши тяхната информираност, използването на новите технологии и участието им в доброволчески дейности. За осъществяване на тази инициатива преподавателите от Департамента по спорт на Софийският университет ще обединят усилия с колегите си от Виенския университет (Австрия), Университета на Западна Унгария (Унгария), Университета „Гоце Делчев“ в Щип (Македония), както и с експерти от Фондация за младежта в науката и бизнеса (Естония) и Асоциация за сътрудничество в областта на изследванията и иновациите „Krefjandi“ (Исландия).

За период от две години консорциумът ще идентифицира, разработи и тества новаторски модел на физическа активност, подходящ за непрактикуващи спорт младежи. За целта избрани студенти от университетите ще използват иновативно устройство, подобно на мобилен консултант за движение, което ще им дава индивидуални инструкции докато спортуват.

Постъпилата информация ще се анализира, а данните ще се използват за подобряване на съществуващите спортни учебни планове, така че да отговарят на нуждите и предпочитанията на висшистите. С реализирането на проекта Софийският университет се стреми да направи спортуването по време на висшето образование по-атрактивно за студентите, имайки предвид, че редовната физическа активност е предпоставка за здравословен начин на живот.

Затова и спортният календар на университета ще бъде обогатен със събития, които ще целят не толкова постигането на добри резултати в състезателните спортове, а масово включване и информиране относно положителното влияние на физическото възпитание върху здравето на човека.

Източник: novini.bg