Училища

Стимулират се иновативните практики в училище

България стимулира използването на иновативни практики в образователния процес. С новия Закон за предучилищното и училищното образование беше въведен статутът на т.нар. иновативни училища. Вече имаме 203 училища, които кандидатстват за този статут с 226 проекта за училищни иновации. След две-три години тестов период ще разпространим добрите практики навсякъде, каза министърът на образованието и науката проф. Николай Денков днес на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС в Брюксел.

По време на дебата за приноса на образованието за социално сближаване министър Денков изрази убеденост, че няма универсален модел за постигане на високи резултати в образователната система. Необходимо е всяко училище да се адаптира и да отговори на предизвикателствата, свързани с увеличаващото се многообразие в обществото. „В България се съчетават формалното образование, неформалното обучение и обучението на работното място“, обясни той и подчерта, че основите за това са заложени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Министърът благодари на малтийското председателство за актуалните теми на форума. Той изтъкна, че осигуряването на включващо образование и по-силната интеграция на периферните региони, както и разпространението на европейските ценности са пътищата към сплотена и модерна Европа. 

Източник: МОН