Ученици

Статистиката: Нашите ученици прекарват най-малко време в клас

Aнализите от доста време показват, че българските деца учат по-малко, отколкото европейските си връстници. Освен това лятната ни ваканция е най-дългата в Европа. Това е едно от основанията да се предприемат промени в това отношение.

Болшинството от хората, които са встрани от образователната система не знаят причините това. А то е останало още от времето, когато децата са участвали в селскостопанската дейност на семейството през лятото и е трябвало да бъдат освободени от училище.

Някои от децата на Стария континент имат повече на брой почивки в рамките на учебната година, но всички те са по-кратки. В Швейцария, Холандия и Лихтенщайн например учебната година започва още през втората половина на август. В Гърция годината започва на 11 септември, но пък трае до 15 юни. Там обаче няма междусрочна и есенна ваканции, така че като сбор дните, които гръцките ученици прекарват в училище, са повече.

Българските гимназисти посещават училище средно 180 дни. В другите две страни с най-кратка учебна година – Норвегия и Ирландия, тези дни са 190. Датските гимназисти търкат чина цели 200 дни в рамките на годината. Още преди няколко години тези данни бяха изнесени от Евростат, но останаха без отзвук. Сега обаче просветното министерство тръгва към удължаване, за да запази в нормите седмичната натовареност на децата, която е 22 часа за първолаците и 32 – за гимназистите.

Въпреки безспорните статистически данни, преди няколко години ученици се опитаха да стачкуват заради няколко дни по Коледа и Нова година, в които трябваше да бъдат в клас, вместо в почивка.