Ученици

Стартира VIII национален ученически конкурс за българските архитектурни паметници в макети

Стартира VIII национален ученически конкурс за българските архитектурни паметници в макети във Варна.

Цел: Да се засили интереса на учениците към историята на България и към архитектурните паметници, създадени преди и след Освобождението.
Конкурсът дава възможност да се направи преглед на уменията и сръчността на децата, получени и усвоени в училище и в извънучилищни форми на дейност.
Конкурсът е посветен на Националния празник на България – Трети март.

Тема:
„Български музей“ ( за всички възрастови групи)
        
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ
1. Макетите  могат да бъдат, както на съществуващи фарове, така и изработени по идея на участника.
2. Ако макетите са изработени на база известни архитектурни обекти, желателно е те да  бъдат придружени с информация за обекта на макета  и снимка  на оригинала –  кой е архитектурния паметник и къде се намира.
3. Към всяка творба трябва да бъдат приложени данни за участниците: трите имена, клас, училище, телефон, адрес, електронен адрес за контакт. Табелката с данните на участника да бъде добре залепена върху основата на макета – отпред в десния ъгъл.
4. Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 50 х 50 сm. в основата и 50 сm. на височина и максимално тегло – 3 кг.
5. Конкурсът е индивидуален и макетите трябва да са изработени самостоятелно от участниците.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.  Право на участие имат всички ученици от I до XII клас от училищата и извънучилищни звена, читалища и школи
2. Класирането ще се извърши в следните възрастови групи:
• Първа възрастова група – от I до III клас
• Втора възрастова група –  от IV до V клас
• Трета възрастова група – от VI дo VIII клас
• Четвърта  възрастова група – от IX до XII клас

3. Краен срок за предаване на творбите 18.02.2019 г. на адрес: ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, ул. „Петко Каравелов” № 3, ет. 2, кабинет № 4.
Творбите да се изпращат само с куриер за сметка на участника!

4. Макети, които не отговарят на темата и на условията на статута ще бъдат дисквалифицирани.
5. Всички конкурсни творби остават във фонда на ОДК и не се връщат. Организаторите си запазват правото да ги използват за популяризирането на конкурса, за рекламни цели на ОДК и за благотворителни цели.
6. Конкурсните работи ще бъдат оценявани от тричленно жури.
7. Ще бъдат връчени: Специална награда на Кмета на гр. Варна, Специална награда на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, Специална награда на Двореца на децата, първа, втора и трета награди във всяка възрастова група, както и поощрителни награди.
8. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани в сайта на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна www.odk-varna.com на 25.02.2019 г. 
Тържественото награждаване ще се проведе на 03.03.2019 г. Часът и мястото на награждаването ще бъдат обявени заедно с резултатите от журирането.

*Забележка: Наградите на лауреатите, които не присъстват на награждаването, могат да се изпратят по куриер при поискване  за сметка на наградения. Награди, не потърсени в едномесечен срок, остават във фонда на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна.

Източник: ЦПЛР – ОДК, гр. Варна