Мнения

Стартира третото издание на Научно-практически форум “Иновации в обучението и познавателното развитие“

На 29 август стартира третото издание на Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, който е организиран от Сдружение „Образование и технологии“ с подкрепата на Община Бургас, Майкрософт България, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“и Регионален инспекторат по образование, гр. Бургас.

Събитието ще се проведе в рамките на три дни до 31 август.

Форумът „ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ“ се организира за трета поредна година. Материалите се отпечатват в сп. „Образование и технологии“, което през 2011 год., с подкрепата на Майкрософт и МОМН, беше предоставено на всеки директор на училище в България.

Акцент в третото издание на форума са иновационните методи на преподаване и учене за формиране на умения, осигуряващи успешен живот и работа на поколенията за живота им в 21. век. Ключовите посоки са педагогика, ориентирана към ученика, учене извън границата на класната стая и интегриране на технологиите в учебния порцес.

Специализираната сесия „Училище на бъдещето“ предоставя възможност за представяне пред обществото на училища, които могат да бъдат пример за успешно управление и иновативна работа на учители и ученици. Секцията се провежда на панаирен принцип, като всяко от участващите училища разполага с щанд за своето презентиране.

Всички участници във Форума получават сертификат за участие.

Тематично са обособени следните ОБЛАСТИ:

  • Предучилищна педагогика
  • Начална училищна педагогика
  • Обучението в прогимназиален и гимназиален етап
  • Подготовка на учители във ВУЗ
  • Образователен мениджмънт
  • Методика на обучението
  • Педагогика и психология
  • ИКТ в образованието
  • Проектно-базирано обучение
  • Добри учебни практики


Община Бургас предоставя новият културен център „Морско казино“, гр. Бургас за място на провеждане на форума. Виж подробности

Виж програмата на Форума

Още за събитието на itlearning-bg.com/forum12