Учители

Стартира сайт – европейска мрежа на учителите по чужди езици

На 26 септември стартира специализиран сайт – мрежа на учителите по чужди езици в ЕС – www.real-association.eu.

В www.real-association.eu учителите по чужди езици могат да общуват и обменят информация помежду си, както и е източник на информация със статиите, публикувани от редакторски екип.

Сайтът е богат на информация за събития в Европа, свързани с обучението по чужди езици. Функция „Календар” също така предоставя възможност учителите да си отбелязват събитията, които ги интересуват.

Сайтът предоставя възможност на учителите по чужди езици, учителски асоциации и на всички заинтересовани: ученици, родители, училищни директори и представители на местната власт да споделят мнения и да обменят информация. Това може да бъде осъществявано чрез онлайн анкети и гласувания, коментари и дискусионни форуми.

Учителските асоциации притежават специален достъп до сайта, така че да могат да изразяват мнението си по важни за тях теми.