Мнения

Стартира реформата в науката

Започва нова политика за модернизиране на науката чрез обновената Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2015, обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Тя представи основните аспекти в стратегията.

Най-големият проблем, който трябва да се реши с нея е демографският. Предлага се подмладяване на научната общност и привличането на млади учени. Цялостната политика е за промяна, но не чрез закриването на институти и звена, подчерта Кунева.

Сред основните цели са увеличение на средствата за научни изследвания и иновации до 1,5% от БВП до 2020 г. и достигане на 0,45% публичното финансиране на научните изследвания в България.

Стратегията е базирана на 4 основни принципа:  партньорства в три измерения; допълване и синергия; равнопоставено участие на заинтересованите страни и доверие.