Ученици

Стартира регистрацията за състезанието по Информационни технологии IT Знайко

Стартира регистрация за областния кръг за състезанието по информационни технологии IT Знайко за ученици от първи до четвърти клас и IT Знайко + за ученици от пети до седми клас.

СНЦ „Образование и технологии“ в партньорство с Майкрософт България организира за четвърта поредна година националното състезание „IT Знайко“ за ученици от първи до четвърти клас и за втора – „IT Знайко +“ за ученици от пети до седми клас.

Успешно преминаха първите кръгове на състезанието, които се провеждат дистанционно и в които участие взеха ученици от цялата страна.

На 09.03.2013. г ще се проведе областният кръг на състезанието. В него могат да вземат участие всички ученици, независимо от това дали са участвали в дистанционните кръгове. През тази година има нова форма за участие на учениците от пети до седми клас – екипно участие.

Състезанието ще се проведе в компютърните кабинети на училища – домакини, които ще се определят на база направените регистрации за участие. Таксата за участие се поделя между училището домакин и организаторите. За индивидуални участници таксата е 10 лв., а за екипите – 20 лв. на екип. Учениците, класирани от дистанционните кръгове участват в областния кръг без такса участие.

Учениците, класирани на областен кръг, ще имат възможност да се състезават на национален кръг, който ще се проведе в гр. Велико Търново през месец април/май.

Състезанието предлага форма на изява на ученици от цялата страна. На учениците се поставят предварително теми, по които те могат да развият свои проекти, като използват информационни технологии по избор. Резултатите от първите кръгове показват големия потенциал на учениците при работа с технологии, както и представят активно работещите с учениците педагози в различни краища на страната. Нашата цел, като организатори, е да се поощрява интегрирането на технологии в учебния процес и да се налага проектно-базираната форма на работа, поставящи учениците в активна позиция в удобната за поколението дигитална среда.

Срокът за регистрация за участие в областния кръг е 25.02.2013 г.

Всички условия са описани на сайтовете на състезанието: www.itznayko.bg и www.itlearning-bg.com.