Мнения

Стартира проучване на процесите на преход на деца със СОП в България и още седем държави от ЕС

В рамките на проект ФИЕСТА в периода 21.02.2013 г. – 21.04.2013 г. осем държави от ЕС, сред които и България, ще проведат паралелни проучвания сред професионалисти (учители, специалисти, здравни и социални работници) и родители, за да идентифицират и изследват добри практики в процесите на приобщаване на деца със специални образователни потребности(СОП) в общообразователни училища, както и за управление на прехода им в ново училище или по-горен клас.

Център за приобщаващо образование е координаторът за България на проект ФИЕСТА – Улесняване на приобщаващото образование и подпомагане на процесите на преход, който се финансира от Европейската комисия по програмата Учене през целия живот и се изпълнява под номер 517748-LLP-1-2011-1-IE-COMENIUS-CNW. Освен онлайн, проучването се провежда и под формата на фокус групи с професионалисти и интервюта с деца и родители.

Периодите на преход в ново училище или по-горен клас са изключително значими за успешното приобщаване на децата със специални образователни потребности и изискват навременно внимание и събиране на надеждна информация с цел взимането на информирани решения при управлението им и прилагането на успешни практики.

Призовават се всички родители на деца със специални образователни потребности и професионалисти в сферата на образованието да подкрепят усилията да се събере възможно най-много и най-детайлна информация като попълнят този въпросник и разпространят линковете към въпросниците сред свои колеги и сред родители.

Онлайн въпросникът, предназначен за детски учители, учители в начален и прогимназиален етап, ресурсни учители, специалисти, здравни и социални работници, координатори на случаи, възпитатели, работещи с деца в предучилищна възраст, начален и прогимназиален етап можете да попълните ТУК.

Онлайн въпросникът за родители на деца със специални образователни потребности до 14 г. възраст (предучилищна възраст, начален и прогимназиален етап) можете да попълните ТУК.

Ако желаете да получавате информация за резултатите от проучването и развитието на проекта, можете да се включите в мрежата на ФИЕСТА от неговия сайт: www.fiesta-project.eu, както и да ни пишете на m.asparuhova@cie-bg.eu.