Мнения

Стартира програма за дистанционно обучeние по “Аз мога повече”

Целева група по схема “Аз мога повече” са лицата наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

Схема Аз мога повече” ще предоставя дистанционно обучение по професионална квалификация, по дигитална компетентност и изучаване на чужд език.

Документите за кандидатстване по схема Аз мога повече”  декларация и заявление ще намерите на тази страница.