Ученици

Стартира приемът за държавните и общинските училища след 7 кл.

Започва подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/2017 г. след завършен VII клас.

Класирането се извършва електронно и списъците с приетите ученици на първи етап на класиране се обявяват до 27 юни 2016 г.

Записването на приетите в първото класиране или подаването на заявления за участие във втори етап на класиране е от 28 до 30 юни 2016 г.

Документите, които учениците подават в определените от РИО училища гнезда, включват:

Заявление  за участие в класиране с подредени желания по образец;

Удостоверение за завършен VII клас /копие и оригинал/;

Служебна бележка с резултатите от НВО с допълнителен модул  (копие на Служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област);

Акт за раждане на ученика;

Копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (ако кандидатства в професионална гимназия).

Източник: МОН