Мнения

Стартира приемът в Софтуерния университет

От 28 януари започна първото кандидатстване в Софтуерния университет (СофтУни), което се осъществява от неговия уеб сайт: http://softuni.bg/apply. Срокът за пролетния прием е до 9 февруари.

Кандидат-студентите могат да преценят дали да се запишат за безплатния подготвителен курс по програмиране или направо да се явят на приемния изпит през април. Първият випуск ще започне практическо обучение за софтуерни инженери обучение през май 2014 г. Могат да кандидатстват и ученици от цялата страна.

Софтуерният университет (http://softuni.bg) предлага качествено образование за софтуерни инженери с практическа насоченост, професия и работа в софтуерната индустрия, както и възможност за диплома за висше образование.

Обучението за професия “софтуерен инженер” е разделено на 6 нива, всяко с продължителност 4 месеца (общо 2 години). Предлагат се присъствена и онлайн форма на обучение (по избор). Приемът се осъществява чрез приемен изпит по програмиране, като преди него се организират безплатни 2-месечни подготвителни курсове. Първият прием ще бъде през май 2014 г, а първият подготвителен курс стартира в края на февруари. Има три приема на студенти на година – през януари, през май и през септември, като преди всеки прием има безплатен подготвителен курс. Обучението се предлага в присъствена и в онлайн форма. Няма възрастово ограничение за кандидатстване в СофтУни, могат да се записват и ученици. Ученици в 12 клас могат да се включат още през май 2014 г. но ще получат студентски права след като представят дипломата си за средно образование. Ученици от по-ниски класове могат да учат в СофтУни, но без да получават статут на студент съгласно закона за висшето образование.

Предимството на СофтУни пред другите български университети, е, че Софтуерният университет предлага качествено образование, професия и работа на студентите си. За екипа на Софтуерния университет, както и за цялата софтуерна индустрия, най-важен е практическият опит. Ето защо тяхната основна цел и мисия е да направят хората, които обучават, истински професионалисти в софтуерната индустрия и да се ангажират с намирането на работа по придобитата специалност “софтуерен инженер”. По време на обученията студентите разработват непрестанно практически проекти в екип, следвайки утвърдените практики в софтуерната индустрия и трупат значителен практически опит с програмирането и разработката на софтуер. Всеки учебен курс преминава със занятия на живо (или видео уроци за онлайн участниците), много упражнения и ежедневна практическа работа над множество домашни и практически изпит накрая.

Обучението подготвя студените за работа веднага след завършване. Изучават се различни програмни езици и платформи, практическо програмиране, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано програмиране, бази данни, уеб услуги, уеб технологии, софтуерни технологии, мобилни технологии, софтуерно инженерство и други. След завършване на 2-годишното обучение в Софтуерния университет, се издава диплома за софтуерен инженер. Има опция и за получаване на интернационално-призната университетска диплома за висше образование от един от университетите-партньори на Софтуерния университет след допълнително обучение с продължителност 1 или 2 години според избрания ВУЗ и специалност.

Софтуерният университет е съвместен проект на Светлин Наков и Христо Тенчев. Наков (www.nakov.com) е известен като лектор, софтуерен инженер, ръководител на софтуерни проекти, предприемач и вдъхновител на хиляди млади хора. Той е участвал като главна движеща сила в изграждането и развитието на най-големия обучителен център за софтуерни инженери в България – Софтуерната академия на Телерик. Светлин е носител на Наградата “Джон Атанасов” на Президента на България и има опит като хоноруван преподавател по компютърни науки в СУ “Св. Климент Охридски”, НБУ и ТУ-София.

Христо Тенчев е изпълнителен директор и основател на XS Software, най-голямата българска компания за разработка на онлайн игри. Тенчев основава компанията докато е още в училище и със собствени умения и средства развива екип от над 100 души, оперирайки в над 80 държави по света с над 35 млн. регистрирани потребители.