Институции Училища Учители

Стартира обществено обсъждане на национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Стартира обществено обсъждане на национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която има за цел опазване живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на здравословното им състояние и превенция на рисковите социално значими и професионални заболявания. Тя има за цел опазване живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на здравословното им състояние и превенция на рисковите социално значими и професионални заболявания. Разписаните дейностите са в съответствие с епидемичната обстановка в страната, предизвикана от COVID – 19.

Националната програма е разработена от Министерството на образованието и науката в сътрудничество със социалните партньори, съгласно основополагащите принципи в политиките за съхраняване на живота и здравето на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Чрез програмата ще се реализират дейности по отношение на профилактиката и рехабилитацията на педагогическите специалисти, които в изпълнение на своите задължения ежедневно се грижат за живота и здравето на децата и учениците.

Срокът за подаване на мнения по документа е 4 юни.

Източник: www.strategy.bg