Мнения

Стартира новият конкурс „1000 стипендии“

От 1 февруари стартира новият конкурс „1000 стипендии“ на фондация „Комунитас“ за талантливи ученици, който ще приключи през учебната 2011/2012 година, съобщиха от организацията.

Проектът е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение.

„1000 стипендии“ e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда, информира официалният сайт на проекта. Воден от стремежа за постигане на висок коефициент на обществено полезно действие, „1000 стипендии“ е планиран като дългогодишен проект.

Целите на проекта са да открива и насърчава деца с изявени способности и интерес към личностно развитие, да оказва финансова и консултантска подкрепа и да стимулира стремеж към знание и качествена промяна в личния и интелектуалния статус на стипендианта. Проектът си поставя за цел и да провокира вглеждане в общочовешките и европейските ценности като част от интелектуалното и духовно израстване на младите хора в България.

За постигането на тези цели, през учебната 2011-2012 година проектът осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги на деца със заложби, както и стимули за техните учители-наставници.

Очакваните резултати от „1000 стипендии“ са на първо място, чрез „инвестиране“ в потенциала на реални личности, те да получат възможност да се състезават на по-равностойна основа с материално осигурените деца за върхови успехи в образованието.

Второ, да провокира импулс у стипендиантите за прескачане на социалните им ограничения именно чрез постоянство в образованието и следвайки талантите си.

Трето, да създаде елитна общност на млади хора с изявени творчески интереси.

Участниците ппреминават през няколко етапа на класиране. Първият е подробно запознаване с документите на кандидатите. Следва внимателна проверка на есетата и оценката им. После има интервю по телефона или лична презентация.

В конкурса за тази година могат да участват ученици, които през тази учебна година са от 6 до 11 клас. В рамките на петия конкурс ще бъдат отпуснати до 900 стипендии за високи умения, постижения и отлично представяне – основна стипендия, и до 100 стипендии за изключителни умения – изключителна стипедния.

Размерът на основната стипендия е 700 лева. 500 от тях се превеждат по дебитна карта. Останалите са предвидени като кредит за книги. Стипендията за изключителни умения е в размер на 1400 лв – 1000 лв по дебитна карта и 400 лв кредит за книги.

Всичко за проекта „1000 стипендии“ на фондация „Комунитас“ можете да намерите в официалния сайт.