Училища

Стартира новата учебна година в е- училището

       Съдържание на курса

 1.  Въведение в курсa за създаване на електронно учебно съдържание.
 2.  Въведение в Microsoft Office Picture Manager.
 3. Обработка на изображения с Microsoft Office Picture Manager.
 4. Обработка на изображения с Microsoft Office Picture Manager – продължение.
 5. Въведение в Windows Movie Maker.
 6. Обработка на видео с Windows Movie Maker.
 7. Обработка на видео с Windows Movie Maker – продължение.
 8. Въведение в PowerPoint 2007.
 9. Работа с графики, таблици и диаграми в PowerPoint 2007.
 10. Прилагане на анимации в PowerPoint 2007.
 11. Работа със звук и видео в PowerPoint 2007.
 12. Използване на VCT (Virtual Classroom Tours).
 13. Разработване на VCT.
 14. Подготвяне на презентация за изпращане.

Всички потребители, качили еректронно съдържание на сайта на Мрежата на учителите-новатори www.teacher.bg автоматично са добавени в курса.

Всички учители, преминали пълния цикъл обучение и изпълнили всички изисквания на лекторите за успешно преминаване на обучението, ще получат Сертификат за преминато обучение в електронен вид, издаден от Академия за информационни технологии на Майкрософт към Учебния център на Българска стопанска камара.

В сряда, 22 октомври 2008 г., от 18.30 часа ще се проведат тестовете на Виртуалното училище. Всички, имащи право и желаещи да се обучават, нека влезнат на сайта на Виртуалното училище (https://teacher.bg/elearning/) в 18.30 часа за настройване на микрофоните.

 Повече подробности и график на лекциите вижте на адрес: https://teacher.bg/elearning