Мнения

Стартира новата учебна година във Виртуалното училище

Обучението  се провежда по предварително зададени теми, а лектори  са водещи преподаватели от българските училища, утвърдили се като водещи специалисти в областта на електронното съдържание, както и експерти в областта на различните технологии.
Виртуалното обучение  се организира в рамките на работната седмица, като темите ще се преповтарят регулярно, за да се покрият всички желаещи да преминат обучението.
Обучението е безплатно за всички регистрирани потребители с попълнен пълен профил в сайта.
 
Предлагайки на Вашето внимание подобна новаторска и уникална за България инициатива, ние сме убедени, че ще допринесем в максимална степен за повишаване мотивацията и квалификацията на българския учител активно да използва новите информационни и комуникационни технологии в ежедневната си работа с учениците, както и за личното му професионално израстване.

Стартираме новата учебна година във виртуалното училище с обучение по програмата Live@edu. Темите, които ще бъдат разгледани са свързани с електронна поща, групи в live.com, SkyDrive или как да запазваме и споделяме файлове в Web пространството и Microsoft Small business – създаване и хостване на сайт. Ще проведем и специализиран курс по Компютърна сигурност в класната стая със софтуерния продукт Steady state.

 

ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ:
21.10.2009 19:15-20:00  –  Образователни иницитативи на Microsoft  в България  –  лектор Теодора Върбанова    
22.10.2009 19:15-20:00  –  Live@Edu във вашето училище – лектор Христина Дачева www.liveedu.bg
27.10 2009 19:15-20:00  –  Компютърна сигурност в класната стая –  лектор Ангел Неделчев
29.10 2009 19:15-20:00  –  Информационни технологии в 8 клас  – лектор Жаклин Антонова-Генкова, Meждународна гимназия „Проф.д-р В. Златарски“

 

ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ:
03.11.2009 19:15-20:00  –  Live@Edu във вашето училище – лектор Христина Дачева
05.11 2009 19:15-20:00  –  Информационни технологии в 8 клас  – лектор Жаклин Антонова-Генкова
10.11.2009 19:15-20:00  –  Live@Edu във вашето училище – лектор Христина Дачева
12.11 2009 19:15-20:00  –  Информационни технологии в 8 клас  – лектор Жаклин Антонова-Генкова
17.11.2009 19:15-20:00  –  Live@Edu във вашето училище – лектор Христина Дачева
19.11.2009 19:15-20:00  –  Компютърна сигурност в класната стая –  лектор Ангел Неделчев
24.11.2009 19:15-20:00  –  Компютърна сигурност в класната стая –  лектор Ангел еделчев
26.11.2009 19:15-20:00  –  Компютърна сигурност в класната стая –  лектор Ангел Неделчев

 

ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ:
03.12.2009 19:15-20:00  –  Създаване на уеб сайт с Office Live Small Business – част 1 – лектор Жаклин Антонова
08.12.2009 19:15-20:00  –  Създаване на уеб сайт с Office Live Small Business – част 2 – лектор Жаклин Антонова
10.12.2009 19:15-20:00  –  Създаване на уеб сайт с Office Live Small Business – част 3 – лектор Жаклин Антонова
17.12.2009 19:15-20:00  –  Подготовка на видоклипове за споделяне във видеогалерията на Teacher.bg – лектор Ангел Неделчев

Всички учители, преминали пълния цикъл обучение и изпълнили всички изисквания на лекторите за успешно преминаване на обучението, ще получат Сертификат за преминато обучение в електронен вид, издаден от Академия за информационни технологии на Майкрософт към Учебния център на Българска стопанска камара.

Повече подробности и график на лекциите вижте на адрес: https://teacher.bg/elearning.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Кой може да се обучава във виртуалното училище?

2. Как да вляза във виртуалното училище?

Ако имате въпроси или проблем с влизането във виртуалното училище, пишете на admin@teacher.bg, като посочите Вашето потребителско име.