Ученици

Стартира национален конкурс „Млади таланти“

Министерството на образованието и науката организира 25-тия Национален конкурс „Млади таланти”, който насърчава младите хора – ученици и студенти с потенциал и интерес към наука и научни изследвания и иновации.

Регламентът за участие предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите: Биология, Химия, Информатика, Инженерни науки, Материалознание, Математика, Медицина, Физика, Социални и хуманитарни науки и Екология.

Тази година конкурсът ще се проведе в периода 19 -21 април. Крайният срок за подаване на проекти е до 20 март 2023 г. на следните имейли: e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg.

Класиралите се на първите три места участници представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието в двата форума се присъжда парична награда от 2 000 лв. на проект. Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2023 г. Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 500 лв.

Регламентът и регистрационната форма за участие са публикувани на страницата на МОН в раздел „Наука“ – конкурси.

Източник: МОН